Skip to content

Nastavení kol a úloh

Jiří Setnička requested to merge jirka/manage_round into devel

Obsahuje:

  • nová role manage_round
  • editace nastavení kola (stav, termíny) a přidávání/odebírání/editace úloh
  • zpřístupnění výpisu účastníků soutěže v dané oblasti všem (akce s nimi stále jen s právem manage_contest
  • kontrola při provádění akcí v seznamu všech účastníků kola (akce jen s účastníky v oblastech, na které mám právo)
  • přestylování formuláře s akcemi na účastnících (je kompaktnější a snad přehlednější)
  • lepší navigace mezi koly a soutěžemi v oblastech
Edited by Jiří Setnička

Merge request reports