Skip to content
 • Martin Mareš's avatar
  DB: Odstranění role mo_osmo · d5d5ee2f
  Martin Mareš authored
  Produkční i testovací instance už běží každá pod svým systémovým
  účtem, takže samostatná role pro OSMO spíš věci komplikuje -- momentálně
  například na testovací instanci nešly pouštět upgradovací skripty bez
  ručních zásahů.
  
  Pojďme se tedy shodnout, že OSMO se vždy k DB připojuje pod aktuálním
  systémovým účtem.
  
  See #367.
  d5d5ee2f