08-slovniky.tex 3.38 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
\title{Programování 1: Množiny a slovníky}
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
\date{2019}
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}
\shorthandoff{"}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

\input ../slidemac.tex

\def\{{\char123\relax}
\def\}{\char125\relax}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Množiny}

\py{%
zvířata = \{"pes", "pes", "kočka", "výr"\}\\
zvířata
}{%
\{'výr', 'pes', 'kočka'\}
}

\py{%
"kočka" in zvířata
}{%
True
}

\py{%
"hroznýš" in zvířata
}{%
False
}

\py{%
set(["a", "b", "c"])
}{%
\{'c', 'b', 'a'\}
}

\py{%
set("abrakadabra")
}{%
\{'r', 'a', 'k', 'b', 'd'\}
}

\py{%
set()
}{%
set()  \cmt{(pozor, {\tt \{\}} znamená něco jiného)}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Operace s množinami}

\py{%
a=set("abrakadabra") \\
b=set("popokatepetl") \\
"".join(sorted(a))  \cmt{(umí se chovat jako seznam)}
}{%
'abdkr'
}

\py{%
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
82
a \& b  \cmt{(průnik)}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
}{%
\{'k', 'a'\}
}

\py{%
a | b  \cmt{(sjednocení)}
}{%
\{'r','p','a','e','k','b','o','t','d','l'\}
}

\py{%
a - b  \cmt{(rozdíl)}
}{%
\{'r', 'd', 'b'\}
}

\py{%
a.remove("r")  \cmt{(odebere prvek)}\\
b.add("b")  \cmt{(přidá prvek)}\\
a - b
}{%
\{'d'\}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovníky}

\py{%
teploty = \{ "Praha": 17, "Dillí": 42, "Longyearbyen": -46 \}\\
teploty["Praha"]
}{%
17  \cmt{(klíčem může být každý neměnný typ)}
}

\py{%
teploty["Horní Dolní"] = 11 \\
del teploty["Horní Dolní"] \cmt{(i pro pole)} \\
"Horní Dolní" in teploty
}{%
False
}

\py{%
teploty["Peklo"]
}{%
<chyba KeyError>
}

\py{%
teploty.get("Peklo")
}{%
None
}

\py{%
teploty.get("Peklo", -999)
}{%
-999
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Cyklus přes prvky slovníku}

\py{%
for k in teploty.keys():
\.\>print(k)
}{%
Praha \\
Dillí \\
Longyearbyen
}

\py{%
for v in teploty.values():
\.\>print(v)
}{%
17 \\
42 \\
-46
}

\py{%
for k, v in teploty.items():
\.\>print(f"\{k\} = \{v\}")
}{%
Praha = 17 \\
Dillí = 42 \\
Longyearbyen = -46
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{List comprehension pro množiny a slovníky}

\py{%
\{ x**2 for x in range(5) \}
}{%
\{0, 1, 4, 9, 16\}
}

\py{%
\{ x: x**2 for x in range(5) \}
}{%
\{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16\}
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Slovník s~defaulty}

\py{%
from collections import defaultdict \\
počet = defaultdict(int) \\
počet['abc']
}{%
0
}

\py{%
for w in "quick brown fox quick".split():
\.\>počet[w] += 1 \\
list(počet.items())
}{%
[('abc', 0), ('quick', 2), ('brown', 1), ('fox', 1)]
}

\py{%
podle\_délek = defaultdict(list) \\
for w in "quick brown fox".split():
\.\>podle\_délek[len(w)].append(w) \\
list(podle\_délek.items())
}{%
[(5, ['quick', 'brown']), (3, ['fox'])]
}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\end{document}