TODO 276 Bytes
Newer Older
Martin Mareš's avatar
TODO  
Martin Mareš committed
1
2
- input("Prompt")

Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
3
4
- and/or vyhodnocované zkráceně
- if jako výraz?
Martin Mareš's avatar
TODO  
Martin Mareš committed
5
- rekurze
Martin Mareš's avatar
Objekty    
Martin Mareš committed
6
- životnost objektů, destruktory, weak references
Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
7
8

- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
9

Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
10
- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
11
12

- ukázat ipython