TODO 309 Bytes
Newer Older
Martin Mareš's avatar
TODO  
Martin Mareš committed
1
2
- input("Prompt")

Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
3
4
- and/or vyhodnocované zkráceně
- if jako výraz?
Martin Mareš's avatar
TODO  
Martin Mareš committed
5
- rekurze
Martin Mareš's avatar
Objekty    
Martin Mareš committed
6
- životnost objektů, destruktory, weak references
Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
7
- assert
Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
8
9

- příště u domácích úkolů napsat, jak velké vstupy mají zvládat
Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
10
11

- 10: sorted(key=...) může vracet tuple
Martin Mareš's avatar
TODO    
Martin Mareš committed
12
13

- objektový DÚ: páry jsou hrozně matoucí