02-cykly.tex 2.39 KB
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
4
5
6
\documentclass{beamer}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{palatino}
\usepackage{verbatim}
\usetheme{Warsaw}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
7
\title{Programování 1: Podmínky a cykly}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
8
9
\author[Martin Mareš]{Martin Mareš\\\texttt{mj@ucw.cz}}
\institute{Katedra Aplikované Matematiky\\MFF UK Praha}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
10
\date{2020}
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
\begin{document}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\setbeamertemplate{footline}{}
\setbeamerfont{title page}{family=\rmfamily}

\begin{frame}
\titlepage
\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: podmínky}

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}

~

~

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
33
34
35
36
37
Větev {\bf else} můžeme vynechat.

~

Pokud bychom chtěli vynechat {\it příkazy,} můžeme místo nich napsat {\bf pass}.
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
To je prázdný příkaz.

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: řetězení podmínek}

\begin{columns}[t]

\column{0cm}

\column{6cm}

Abychom nemuseli psát:

~

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}\\
\qquad {\bf else:}\\
\qquad\qquad {\it příkazy}

\column{6cm}

Existuje zkratka:

~

{\bf if} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf elif} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}\\
{\bf else:}\\
\qquad {\it příkazy}

\end{columns}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Řídicí příkazy: cykly}

{\bf while} {\it podmínka}{\bf :}\\
\qquad {\it příkazy}

~

{\bf break} -- vyskočí z~cyklu

~

{\bf continue} -- přejde na další průchod cyklem

~

{\bf while True} -- nekonečný cyklus

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: testování prvočísel}

\verbatiminput{prvocisla-test.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

\begin{frame}{Příklad: jak funguje else za cyklem}

\verbatiminput{prvocisla-else.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

120
121
122
123
124
125
126
127
\begin{frame}{Příklad: sčítáme posloupnost čísel}

\verbatiminput{posloupnost-soucet.py}

\end{frame}

% ----------------------------------------------------------------------

Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
128
\end{document}