first-comments.py 290 Bytes
Newer Older
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
1
2
3
#!/usr/bin/env python3

# Nejprve zjistíme, do kolika počítat
4
n = int(input("Do kolika chceš počítat? "))
Martin Mareš's avatar
Martin Mareš committed
5
6
7
8
9
10
11
12

# Aktuální číslo
i = 1

while i <= n:     # Ještě pokračovat?
  if i%2 == 0:    # Je číslo sudé?
    print(i)
  i += 1       # Další, prosím!